BK audit

BK Audit Spółka z o.o.

 

ul. Jana Kazimierza 30 lok. 107

 

01-248 Warszawa

NIP 527-267-29-40

 

Nr REGON 145952047

 

Nr KRS 406324

tel. 660-770-306

Firma ma uprawnienie KRBR
do badania sprawozdań finansowych

nr 3783

czynności wykonywane przez biegłego rewidenta

badanie sprawozdań finansowych czyli  wykonywanie czynności rewizji finansowej

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

doradztwo podatkowe

prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych

świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

Firma uprawniona do badania sprawozdań finansowych

Ma w zakresie działania

Zapraszamy do MIŁEJ współpracy

Wn

Linki

kontakt@bkaudit.pl